Thông tin sinh viên

Thông báo về điểm thi RLNVSPTX của SV K66, K67

1. Sinh viên K66 vào phần mềm tín chỉ xem điểm môn RLNVSPTX, thời gian thắc mắc và giải quyết đến hết ngày 30/03/2018. Sinh viên thắc mắc điểm đến trực tiếp phòng 801-D3 gặp cô Mai.

2. Sinh viên K67 vào phần mềm tín chỉ xem điểm điều kiện và lịch thi chi tiết các đợt của môn RLNVSPTX.

Publish: 3/23/2018 - Views: 828 - Lastest update: 3/23/2018 10:40:02 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: