Thông tin sinh viên
Đăng kí Phòng rèn luyện Thuyết trình - Trình bày bảng - Giảng tập ở Trung tâm NC & PT Nghiệp vụ sư phạm

Một trong nhiều nhiệm vụ của Trung tâm nghiên cứu và phát triển nghiệp vụ sư phạm là: "Cung cấp cơ sở vật chất và nhân lực để các đơn vị thuộc trường triển khai thực hiện việc rèn luyện cho sinh viên ...

Ngày đăng: 11/6/2017 Đọc tiếp
Thời gian, địa điểm Vinschool phỏng vấn sinh viên ĐHSP Hà Nội tại tầng 8, nhà D3

Theo đề nghị của Hệ thống giáo dục Vinschool, Trường ĐHSP Hà Nội giao cho Trung tâm NC & PT Nghiệp vụ sư phạm phối hợp, hỗ trợ sắp xếp phòng cho Hội đồng Vinschool phỏng vấn sinh viên Trường ĐHSP Hà ...

Ngày đăng: 10/25/2017 Đọc tiếp

24

10 - 2017
Danh sách nhóm SV thực hành kĩ năng giáo dục - Đợt 2 - năm học 2017 - 2018

Danh sách nhóm SV thực hành kĩ năng giáo dục - Đợt 2 - năm học 2017 - 2018. Cập nhật ngày 24/10/2017

Ngày đăng: 10/24/2017 Đọc tiếp
Chương trình thực tập cấp học bổng tại Hệ thống giáo dục Vinschool

Căn cứ vào Thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐHSP Hà Nội và Hệ thống giáo dục Vinschool vào ngày 14/10/2017, hệ thống giáo dục Vinschool cung cấp học bổng cho sinh viên năm thứ 3, 4 của trường ĐHSP Hà ...

Ngày đăng: 10/18/2017 Đọc tiếp

16

09 - 2017
TKB học kỳ I năm học 2017 - 2018: Học phần Rèn luyện NVSP thường xuyên và Thực hành Kỹ năng giáo dục cho K66

Trong Học kì I năm học 2017 - 2018, Trung tâm NC & PT Nghiệp vụ sư phạm triển khai 02 học phần dành cho SV chính quy K66: "Rèn luyện NVSP thường xuyên" và "Thực hành Kỹ năng giáo dục"

Ngày đăng: 9/16/2017 Đọc tiếp

16

09 - 2017
K66 - Danh sách cán bộ hướng dẫn môn Thực hành Kỹ năng Giaó dục tại trường phổ thông

Phân công cán bộ Hướng dẫn Thực hành Kĩ năng giáo dục tại trường THPT: Đợt 1 – từ 11/9/2017 đến 20/10/2017 và Đợt 2 – từ ngày 30/10/2017 đến 15/12/2017

Ngày đăng: 9/16/2017 Đọc tiếp
NỘI QUY GIẢNG ĐƯỜNG tại Trung tâm NC & PT Nghiệp vụ sư phạm

Bắt đầu từ năm học 2014 – 2015, giảng đường tầng 8 – D3 của Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Nghiệp vụ Sư phạm đã được Nhà trường trang bị nhiều thiết bị hiện đại phục vụ cho các hoạt động rèn ...

Ngày đăng: 9/16/2017 Đọc tiếp
Học bù Buổi Lí thuyết của Học phần Thực hành kĩ năng giáo dục

Theo kế hoạch của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nhiều sinh viên K65, K66 đã tham gia chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết của thành phố Hà Nội vào ngày 9/9/2017 (Thứ Bẩy). Do vậy, một số sinh viên ...

Ngày đăng: 9/16/2017 Đọc tiếp

12

07 - 2017
Lịch thi lại sinh viên K66, học phần Rèn luyện NVSP

Thi lại học phần Rèn luyện NVSP cho sinh viên K66

Ngày đăng: 7/12/2017 Đọc tiếp
Lượt truy cập
Online:
Total visit: