Tin tức - Sự kiện

05 nhiệm vụ trọng tâm của Trường ĐHSP Hà Nội trong năm học 2018 - 2019

Sáng ngày 12/9/2018, Trường ĐHSP Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2018 - 2019 trong bầu không khí phấn khởi, hân hoan. Tại buổi lễ, giáo sư Hiệu trưởng cũng nêu bật những nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường trong năm học 2018 - 2019.

Đó là:

1. Hoàn thành việc xây dựng chuẩn đầu ra của Nhà trường và của các ngành đào tạo; triển khai xây dựng chương trình đào tạo, tạo sự liên thông, liên kết các ngành, làm tiền đề cho việc công nhận chương trình với các đối tác.


2. Thay đổi căn bản cách thức quản trị, cung cách phục vụ, thực sự tạo môi trường thoáng đãng trong học thuật và trong hoạt động, đưa các công trình vào hoạt động có hiệu quả; xanh hóa khuôn viên Nhà trường; xây dựng một đại học văn minh thực sự.

3. Tập trung mọi điều kiện để chủ động triển khai các công việc đáp ứng yêu cầu đổi mới, coi đây là cơ hội và trách nhiệm của Nhà trường.

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tiếp tục sắp xếp lại một cách hợp lí các đơn vị; chú trọng công tác nghiên cứu khoa học; thực hiện công khai phản hồi của người học đối với giảng viên và cán bộ hành chính; tăng cường giao lưu quốc tế một cách hiệu quả.

5. Tạo điều kiện hơn nữa để sinh viên được quyền tham gia nhiều hơn các hoạt động của Nhà trường, nhất là hoạt động nghiên cứu khoa học, hoạt động nghề nghiệp. Phải coi và đặt lợi ích của người học cao nhất trong hoạt động của Nhà trường vì đây là lợi ích bền vững nhất của chúng ta và của xã hội.

 

Phòng CTCT - HSSV

Publish: 9/12/2018 - Views: 283 - Lastest update: 9/12/2018 11:06:49 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: