Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tuần (từ ngày 17/9 đến ngày 23/9/2018)

 

Kế hoạch tuần (từ ngày 17/9 đến ngày 23/9/2018)

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(17 - 9)

8:00

* Giao ban Trưởng, Phó các phòng, ban.

PH.I

 

 

 

14:00

* Họp với Vinschool về kế hoạch truyền thông và TTSP

PH.TT

15:00

* Họp Trung tâm.

PH.TT

T.BA

(18 - 9)

7:00

* Kiểm tra các lớp RLNVSP tại nhà K

K1

8:30

* Seminar: Những chuyển biến về vai trò và trách nhiệm ngày càng nặng nề hơn của giáo viên tiếng Anh trong xã hội hiện đại.Thành phần: Theo Giấy mời, giảng viên và sinh viên khoa Tiếng Anh.

P.807D3

T.TƯ

(19 - 9)

14:00

* Giới thiệu chương trình thực tập sư phạm cấp học bổng tại Hệ thống giáo dục Vinschool năm học 2018 - 2019.Thành phần: Theo Giấy mời, sinh viên K65, K66 có nguyện vọng thực tập sư phạm tại Vinschool.

P.804 D3

18:00

* Sinh hoạt CLB khoa Toán - Tin

P. 807 D3

T.NĂM

(20 - 9)

7:00

* Kiểm tra các lớp RLNVSP tại nhà K

K1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.SÁU

(21- 9)

 

 

 

 

 

 

T.BẢY

(22- 9)

7:00

*Tuyển dụng thực tập sinh cho Vin School

P.804 P.809

D3

C.NHẬT

(23 - 9)

 


Publish: 9/21/2018 - Views: 334 - Lastest update: 9/21/2018 4:22:18 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: