Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tuần từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2018

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(01 - 10)

8:00

* Giao ban Trưởng, Phó các phòng, ban.

PH.I

 

 

8:30

* Hộithảo tập huấn nâng cao năng lực xây dựng đề cương Nc bằng tiếng Anh và công bố quốc tế trong lĩnh vực KHGD, KHXH(01/10 – 03/10)

 

P 804 D3

T.BA

(02 - 10)

 

8:30

* Hội thảo tập huấn nâng cao năng lực xây dựng đề cương Nc bằng tiếng Anh và công bố quốc tế trong lĩnh vực KHGD, KHXH(01/10 – 03/10)

P 804 D3

13:30

* Khoa Vật lí sử dụng phòng giảng dạy cho sinh viên

809 D3

T.TƯ

(03- 10)

8:30

* Hộithảo tập huấn nâng cao năng lực xây dựng đề cương Nc bằng tiếng Anh và công bố quốc tế trong lĩnh vực KHGD, KHXH(01/10 – 03/10)

P 804 D3

 

18:00

*Sinh hoạt CLB khoa Toán - Tin

P. 808 D3

T.NĂM

(04 - 10)

8:00

* Khoa Vật lí sử dụng phòng giảng dạy cho sinh viên

809 D3

9:00

* Khoa Tiếng Anh sử dụng phòng giảng dạy cho sinh viên

601 D1

14:00

* Giao ban các Trưởng đơn vị tháng 10/2018.

PH. I

T.SÁU

(05- 10)

9:00

* Khoa Tiếng Anh sử dụng phòng giảng dạy cho sinh viên

601 D1

T.BẢY

(06 - 10)

 

 

8:00

* Thi Kỹ năng: "Thực hành Sử dụng Công nghệ thông tin" cho sinh viên K67 học kỳ I năm 2018 - 2019

Nhà K
C.NHẬT

(07 - 10) 

Trung tâm NC&PT Nghiệp vụ sư phạm 

 

 

 

 

 

 

 

Publish: 10/2/2018 - Views: 344 - Lastest update: 10/2/2018 3:57:06 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: