Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tuần từ ngày 08/10 đến ngày 12/10/2018

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(08 - 10)

8:00

* Giao ban Trưởng, Phó các phòng, ban.

PH.I

 

 

14:00

Họp Trung tâm

 

P 807 D3

T.BA

(09 - 10)

 

 

P 803 D3

13:30

* Khoa Vật lí sử dụng phòng giảng dạy cho sinh viên

809 D3

T.TƯ

(10- 10)

8:00

* Khoa QLGD mượn phòng tổ chức Hội thảo

P 804 D3

 

18:00

*Sinh hoạt CLB khoa Toán - Tin

P. 807 D3

T.NĂM

(11 - 10)

8:00

* Khoa Vật lí sử dụng phòng giảng dạy cho sinh viên

809 D3

9:00

* Khoa Tiếng Anh sử dụng phòng giảng dạy cho sinh viên

601 D1

 

T.SÁU

(12- 10)

9:00

* Khoa Tiếng Anh sử dụng phòng giảng dạy cho sinh viên

601 D1

T.BẢY

(13 - 10)

 

7:00

* Học lý thuyết thực hành kỹ năng giáo dục

Nhà V

13:00

* Học lý thuyết thực hành kỹ năng giáo dục

Nhà V

C.NHẬT

(14 - 10)

Publish: 10/8/2018 - Views: 288 - Lastest update: 10/8/2018 9:43:59 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: