Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tuần (từ ngày 29/10 đến ngày 04/11/2018)

Kế hoạch tuần (từ ngày 29/10 đến ngày 04/11/2018)

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(22 - 10)

8:00

· Giao ban Trưởng, Phó các phòng, ban.

PH.I

 

14:00

· Họp Trung tâm

 

P 807 D3

Cả ngày

 

· Giáo viên Toán, Lý nước bạn Lào

học module 2

P 601 –

P 602 D1

T.BA

(23 - 10)

Cả ngày

· Giáo viên Toán, Lý nước bạn Lào

học module 2

P 601 –

P 602 D1

13:30

· Khoa Vật lí sử dụng phòng giảng dạy cho sinh viên

805 D3

T.TƯ

(24- 10)

Cả ngày

· Giáo viên Toán, Lý nước bạn Lào

học module 2

P 601 –

P 602 D1

10:00

· Sinh hoạt CLB khoa Toán - Tin

P. 808 D3

T.NĂM

(25 - 10)

Cả ngày

· Giáo viên Toán, Lý nước bạn Lào

học module 2

P 601 –

P 602 D1

8:00

· Khoa Vật lí sử dụng phòng giảng dạy cho sinh viên

805 D3

Cả ngày

· Giáo viên Toán, Lý nước bạn Lào

học module 2

P 601 –

P 602 D1

 

T.SÁU

(26- 10)

Cả ngày

· Giáo viên Toán, Lý nước bạn Lào

học module 2

P 601 –

P 602 D1

Cả ngày

· Bảo vệ luận văn Thạc sĩ cho học viên cao học khoa Vật Lý

P 805 – 806 D3

T.BẢY

(27 - 10)

 

 

 

 

 

 

C.NHẬT

(28 - 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

Publish: 10/29/2018 - Views: 281 - Lastest update: 10/29/2018 5:26:30 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: