Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tuần (từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018)

Kế hoạch tuần (từ ngày 05/11 đến ngày 11/11/2018)

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(05 - 11)

8:00

* Giao ban Trưởng, Phó các phòng, ban.

* Khai mạc tập huấn giảng viên thuộc chương trình ETEP. (05/11-15/11)

* Triển khai Module 2 cho học viên Lào

 

* Khoa CTXH mượn phòng

PH.I

P 804 D3

 

P 808 – 809 D3

P 807 D3

 

14:00

· Họp Trung tâm

 

P 807 D3

T.BA

(06 - 11)

8:00

· Tập huấn giảng viên thuộc chương trình ETEP

P 804 - 805 D3

13:30

· Khoa Vật lí sử dụng phòng giảng dạy cho sinh viên

809 D3

14:00

· Gặp mặt ECO

807D3

T.TƯ

(07- 11)

8:00

· Tập huấn giảng viên thuộc chương trình ETEP

P 804 - 805 D3

8:00

· Học viên Lào học module2

P 601 – 602 D1

T.NĂM

(08 - 11)

8:00

· Tập huấn giảng viên thuộc chương trình ETEP

P 804 - 805 D3

8:00

· Khoa Vật lí sử dụng phòng giảng dạy cho sinh viên

P 809 D3

8:00

· Học viên Lào học module2

P 601- 602 D1

8:00

· Tập huấn giảng viên thuộc chương trình ETEP

P 804 - 805 D3

T.SÁU

(09- 11)

· Tập huấn giảng viên thuộc chương trình ETEP

P 804 - 805 D3

T.BẢY

(10 - 11)

 

 

C.NHẬT

(11 - 11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publish: 11/5/2018 - Views: 281 - Lastest update: 11/5/2018 11:18:37 AM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: