Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tuần (từ ngày 26/11 đến ngày 2/12/2018)

Kế hoạch tuần (từ ngày 26/11 đến ngày 2/12/2018)

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(26- 11)

8:00

* Giao ban Trưởng, Phó các phòng, ban.

* Triển khai Module 4 cho học viên Lào

PH.I

P 806,805 D3

 

 

16:00

*Họp Trung tâm

 

P 807 D3

T.BA

(27 - 10)

Cả ngày

 

*Triển khai học phần RLNVSPTX – Module trình bày bảng - Thuyết trình

P 809 D3

T.TƯ

(28- 10)

8:00

*Tập huấn nâng cao năng lực sinh viên

P804D3

18:00

*Sinh hoạt CLB khoa Toán - Tin

P 807 D3

T.NĂM

(29 - 10)

8:00

*Tập huấn nâng cao năng lực sinh viên

P804D3

13:30

*Tập huấn nâng cao năng lực sinh viên

P804D3

T.SÁU

(30- 10)

8:00

*Tập huấn nâng cao năng lực sinh viên

P804D3

13:30

*Tập huấn nâng cao năng lực sinh viên

P804D3

T.BẢY

(01 - 10)
 C.NHẬT

(02 - 10)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publish: 11/26/2018 - Views: 314 - Lastest update: 11/26/2018 6:34:55 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: