Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tuần (từ ngày 3/12 đến ngày 9/12/2018)

Kế hoạch tuần (từ ngày 3/12 đến ngày 9/12/2018)

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(03- 12)

8:00

* Giao ban Trưởng, Phó các phòng, ban.

* Triển khai Module 4 cho học viên Lào

PH.I

P 806D3

10:30

* Họp sinh viên thực tập tại Vinschool

P805D3

 

14:00

*Họp Trung tâm

 

P 807 D3

T.BA

(4 - 12)

13:30

Khoa Vật lý dạy học chuyên ngành

P 807 D3

13:30

Học viên Lào học Module 4

P 806 D3

Cả ngày

 

*Triển khai học phần RLNVSPTX – Module trình bày bảng - Thuyết trình

P 809 D3

T.TƯ

(5- 12)

13:30

Học viên Lào học Module 4

P 806 D3

T.NĂM

(6- 12)

9:00

Khoa Tiếng anh dạy học chuyên ngành

P 601 D1

8:00

Khoa Vật lý dạy học chuyên ngành

P 805 D3

Cả ngày

Triển khai học phần RLNVSPTX – Module trình bày bảng - Thuyết trình

P 809 D3

T.SÁU

(7- 12)

9:00

Khoa Tiếng anh dạy học chuyên ngành

P601 D1

T.BẢY

(8 - 12)

 

C.NHẬT

(9 - 12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publish: 12/5/2018 - Views: 272 - Lastest update: 12/5/2018 8:25:45 AM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: