Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tuần (từ ngày 07/01 đến ngày 13/01/2019)

Kế hoạch tuần (từ ngày 07/01 đến ngày 13/01/2019)

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(07- 01)

8:00

· Giao ban Trưởng, Phó các phòng, ban.

PH.I

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

P. 805 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

 

P. 603 – D1

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P. 808 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P. 809 D3

T.BA

(08 - 01)

· Làm việc với BGH Trường NTT về TTSP

Trường NTT

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

P. 805 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

P. 603 – D1

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P. 808 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P. 809 - D3

T.TƯ

(09- 01)

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

P. 603 – D1

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

P. 805 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P. 808 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P. 809 – D3

 

· Dự giờ KN Trình bày bảng - Thuyết trình

 

· Làm việc với đại diện trường NTT về nội dung phối hợp THKN GD

T.NĂM

(10- 01)

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P. 808 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P. 809 – D3

T.SÁU

(11- 01)

· Kiểm tra kế hoạch hoạt động KN UDCNTT

K.1

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P. 808 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P. 809 – D3

T.BẢY

(12 - 01)

 

 

 

C.NHẬT

(13 - 01)

 

 

 


Publish: 1/7/2019 - Views: 323 - Lastest update: 1/7/2019 11:52:39 AM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: