Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tuần (từ ngày 21/01 đến ngày 27/01/2019)

Kế hoạch tuần (từ ngày 21/01 đến ngày 27/01/2019)

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(21 - 01)

8:00

· Giao ban Trưởng, Phó các phòng, ban.

PH.I

8:30

· Khoa Lí mượn phòng dạy môn Tin học trong dạy học Vật lí

P.601 – D1

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

P.805 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

 

P.603 – D1

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.808 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.809 - D3

T.BA

(22 - 01)

· Kiểm tra kế hoạch hoạt động KN UDCNTT

K.1

8:00

· Khoa Tiếng Anh giảng dạy tiếng anh chuyên ngành

P.601 – D1

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

P.805 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

P.603 – D1

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.808 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.809 - D3

 

9:00

· Làm việc với Ban nhân sự Trường liên cấp Olympia

P.803 – D3

 

 

·

 

T.TƯ

(23 - 01)

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

P.603 – D1

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

P.805 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.808 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.809 – D3

 

·

 

· Kiểm tra kế hoạch hoạt động KN UDCNTT

K.1

T.NĂM

(124 - 01)

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.808 – D3

 

 

 

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P 809 – D3

T.SÁU

(25 - 01)

· Kiểm tra kế hoạch hoạt động KN UDCNTT

K.1

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P. 808 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P. 809 – D3

T.BẢY

(26 - 01)

 

 

 

C.NHẬT

(27 - 01)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publish: 1/24/2019 - Views: 357 - Lastest update: 1/24/2019 11:00:04 AM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: