Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tuần (từ ngày 11/02 đến ngày 17/02/2019)

Kế hoạch tuần (từ ngày 11/02 đến ngày 17/02/2019)

 

 

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(11 - 02)

9:00

· Ban Giám hiệu gặp mặt, chúc tết các Trưởng đơn vị

PH.I

8:30

      · Khoa Lí mượn phòng dạy môn Tin học trong dạy học Vật lí

P.601 – D1

9:00

· Ban Giám hiệu gặp mặt, chúc tết các Phó Trưởng phòng, ban

PH.I

 

9:30

· Ban Giám hiệu gặp mặt, chúc tết toàn thể viên chức hành chính làm việc tại các phòng, khoa, bộ môn trực thuộc Trường, Trung tâm CNTT, Trung tâm ĐBCL, Trung tâm ĐT&BDTX, Trung tâm NC&PT NVSP, Trung tâm TTTV, Kí túc xá.

HT.K1

Cả ngày

       · Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

P.805 – D3

Cả ngày

       · Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

 

P.603 – D1

Cả ngày

       · Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.808 – D3

Cả ngày

       · Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.809 - D3

T.BA

(12 - 02)

       · Kiểm tra kế hoạch hoạt động KN UDCNTT

K.1

8:00

       · Khoa Tiếng Anh giảng dạy tiếng anh chuyên ngành

P.601 – D1

Cả ngày

       · Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

P.805 – D3

Cả ngày

       · Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

P.603 – D1

Cả ngày

        · Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.808 – D3

Cả ngày

        · Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.809 - D3

 

 

        ·

 

 

 

        ·

 

T.TƯ

(13 - 02)

Cả ngày

        · Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

P.603 – D1

Cả ngày

         · Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

P.805 – D3

Cả ngày

         · Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.808 – D3

Cả ngày

         · Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.809 – D3

 

         ·

 

· Kiểm tra kế hoạch hoạt động KN UDCNTT

K.1

T.NĂM

(14 - 02)

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.808 – D3

13:30

· Khoa Lí mượn phòng dạy môn Tin học trong dạy học Vật lí

P.601 – D1

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P 809 – D3

T.SÁU

(15 - 02)

· Kiểm tra kế hoạch hoạt động KN UDCNTT

K.1

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P. 808 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P. 809 – D3

T.BẢY

(16 - 02)

 

 

 

C.NHẬT

(17 - 02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publish: 2/11/2019 - Views: 433 - Lastest update: 2/11/2019 7:38:57 AM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: