Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tuần (từ ngày 25/02 đến ngày 03/03/2019)

Kế hoạch tuần (từ ngày 25/02 đến ngày 03/03/2019)

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(11 - 02)

8:00

· Giao ban Trưởng, Phó các phòng ban

PH.I

8:30

· Khoa Lí mượn phòng dạy môn Tin học trong dạy học Vật lí

P.601 – D1

 

·

PH.I

 

11:00

· Họp trung tâm và triển khai, rút kinh nghiệm tổ chức thi các module Nghiệp vụ sư phạm.

P.807 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

P.805 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

 

P.603 – D1

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.808 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.809 - D3

T.BA

(12 - 02)

· Kiểm tra kế hoạch hoạt động KN ƯDCNTT

K.1

8:00

· Khoa Tiếng Anh giảng dạy tiếng anh chuyên ngành

P.601 – D1

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

P.805 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

P.603 – D1

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.808 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.809 - D3

 

 

·

 

 

 

·

 

T.TƯ

(13 - 02)

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

P.603 – D1

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

P.805 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.808 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.809 – D3

 

·

 

· Kiểm tra kế hoạch hoạt động KN ƯDCNTT

K.1

T.NĂM

(14 - 02)

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.808 – D3

13:30

· Khoa Lí mượn phòng dạy môn Tin học trong dạy học Vật lí

P.601 – D1

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P 809 – D3

T.SÁU

(15 - 02)

· Kiểm tra kế hoạch hoạt động KN ƯDCNTT

K.1

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P. 808 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P. 809 – D3

T.BẢY

(16 - 02)

 

 

 

C.NHẬT

(17 - 02)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publish: 2/25/2019 - Views: 412 - Lastest update: 2/25/2019 7:54:34 AM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: