Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tuần (từ ngày 01/04 đến ngày 07/04/2019)

Kế hoạch tuần (từ ngày 01/04 đến ngày 07/04/2019)

 

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(01 - 04)

8:00

· Giao ban Trưởng, Phó các phòng ban

PH.I

9h00

· Đại hội Công đoàn bộ phận Hiệu bộ 2, nhiệm kỳ 2019 - 2024.Thành phần: Theo Giấy mời, toàn thể cán bộ, công đoàn viên Công đoàn bộ phận Hiệu bộ 2.

 

PH.I

 

 

 

 

 

 

 

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

P.805 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

 

P.603 – D1

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.808 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.809 - D3

T.BA

(02 - 04)

· Kiểm tra kế hoạch hoạt động KN ƯDCNTT

K.1

8:00

· Khoa Tiếng Anh giảng dạy tiếng anh chuyên ngành

P.601 – D1

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

P.805 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

P.603 – D1

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.808 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.809 - D3

 

 

·

 

 

 

·

 

T.TƯ

(03 - 04)

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

P.603 – D1

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng thuyết trình – viết bảng

P.805 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.808 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.809 – D3

 

·

 

· Kiểm tra kế hoạch hoạt động KN ƯDCNTT

K.1

T.NĂM

(04 - 04)

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.808 – D3

 

 

 

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P 809 – D3

T.SÁU

(05 - 04)

· Kiểm tra kế hoạch hoạt động KN ƯDCNTT

K.1

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P. 808 – D3

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P. 809 – D3

T.BẢY

(06 - 04)

 

 

 

C.NHẬT

(07 - 04)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publish: 4/1/2019 - Views: 439 - Lastest update: 4/1/2019 1:40:45 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: