Tin tức - Sự kiện

Ngày hội trải nghiệm khoa học công nghệ 2019

* Các bạn có muốn trải nghiệm sử dụng thiết bị dạy học hiện đại.

* Các bạn có muốn tạo bài kiểm tra nhanh, giao bài và nhận kết quả bài làm của học sinh ngay khi học sinh hoàn thành bài làm?

* Các bạn có muốn biến các nội dung cần kiểm tra thành trò chơi?

* Các bạn có muốn học sinh tiến hành thảo luận trên lớp và sau đó bạn tổng hợp được nhiều ý kiến của học sinh?

* Các bạn có muốn thiết kế hoạt động trảin nghiệm giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông mới cho học sinh lớp mình chủ nhiệm?

Hãy đến với NGÀY HỘI TRẢI NGHIỆM KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Thời gian: 18 - 19/05/2019.

Địa điểm: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nghiệp vụ sư phạm - Tầng 8 - Nhà D3 - Trường ĐHSP Hà Nội.

Link đăng ký: https://forms.gle/gZgAt6o9nFPgKqMf8

Publish: 5/7/2019 - Views: 364 - Lastest update: 5/7/2019 4:44:30 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: