Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch tuần (từ ngày 17/06 đến ngày 23/06/2019)

Kế hoạch tuần (từ ngày 17/06 đến ngày 23/06/2019)

THỨ

(NGÀY)

THỜI

GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(17 - 06)

8:00

· Giao ban Trưởng, Phó các phòng ban

PH.I

Cả ngày

· Bảo vệ Luận văn khoa học giáo dục K27 Khoa Tiếng anh

 

P.804 – D3

 

 

 

 

 

 

 

 

·

 

 

·

 

 

·

 

 

·

 

T.BA

(18 - 06)

·

 

 

·

 

Cả ngày

· Bảo vệ Luận văn khoa học giáo dục K27 Khoa Công tác xã hội

P.806 – D3

 

·

 

 

·

 

 

·

 

 

 

·

 

 

 

·

 

T.TƯ

(19 - 06)

Cả ngày

· Bảo vệ Luận văn khoa học giáo dục K27 Khoa Công tác xã hội

P.806 – D3

 

·

 

Cả ngày

· Giảng dạy NVSP: Kỹ năng sử dụng thiết bị

P.808 – D3

 

·

 

 

·

 

K.1

T.NĂM

(20 - 06)

Cả ngày

· Bảo vệ Luận văn khoa học giáo dục K27 Khoa Công tác xã hội

P.806 – D3

 

 

 

Cả ngày

· Bảo vệ Luận văn khoa học giáo dục K27 Khoa Công tác xã hội

P 804 – D3

T.SÁU

(21 - 06)

8:00

· Tập huấn cán bộ, giảng viên coi thi Trung học phổ thông quốc gia

K.1

·

 

 

T.BẢY

(22 - 06)

 

 

 

C.NHẬT

(23 - 06)

 

 

 

Publish: 6/17/2019 - Views: 418 - Lastest update: 6/17/2019 8:51:47 AM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: