Tin tức - Sự kiện

Giới thiệu module Kỹ năng sử dụng thiết bị dạy học trong môn học Nghiệp vụ sư phạm

Với mục đích đào tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng thì trong quá trình dạy học, việc truyền tải kiến thức tới người học là vô cùng quan trọng, không chỉ cung cấp lý thuyết mà còn cần linh hoạt kết hợp với trực quan sinh động, thực hành giúp người học dễ dàng tiếp thu kiến thức, và hình thành được kỹ năng ứng dụng lý thuyết vào thực tiễn. Bên cạnh đó, thiết bị dạy học cũng là thành tố cơ bản của quá trình dạy học, giúp cho việc dạy học trở nên có hiệu quả hơn, cung cấp điều kiện vật chất để quá trình dạy học diễn ra thuận lợi nhằm đạt được mục đích đào tạo

Thiết bị dạy học là một trong những yếu tố cơ bản hỗ trợ tối đa cho hoạt động dạy học. Yêu cầu đổi mới nội dung và phương pháp dạy học tất yếu kéo theo việc đổi mới cơ sở vật chất nói chung và thiết bị dạy học nói riêng, đặc biệt là hoạt động quản lý việc sử dụng thiết bị dạy học, quá trình có tác động trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của hoạt động dạy và học, thể hiện cụ thể nội dung dạy học và hỗ trợ thực hiện các phương pháp dạy học tích cực… Chính vì lý do đó, việc tìm hiểu về thiết bị dạy học đã được Nhà trường Đại học Sư phạm Hà Nội giao cho Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Nghiệp vụ sư phạm đưa vào module Kỹ năng sử dụng thiết bị dạy học, trong môn học Nghiệp vụ sư phạm dành cho sinh viên khối ngành sư phạm đang được giảng dạy tại trung tâm.

Dưới đây là một số hoạt động dạy và học của giảng viên – sinh viên module Kỹ năng sử dụng thiết bị dạy học:

 

Publish: 10/1/2020 - Views: 98 - Lastest update: 10/1/2020 3:26:21 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: