Tin tức - Sự kiện

Kế hoạch Tổ chức ngày hội việc làm 2018 của Trường ĐHSP Hà Nội

Vào thứ 3, ngày 24/4/2018 tại không gian Hội trường 11-10, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ tổ chức Ngày hội việc làm nhằm tăng cường liên kết với các đơn vị sử dụng nhân lực tốt nghiệp hệ sư phạm và ngoài sư phạm của Nhà trường và tạo điều kiện cho sinh viên năm cuối của Nhà trường tìm hiểu các nhu cầu, yêu cầu tuyển dụng và tiếp cận các cơ hội việc làm phù hợp.

 

1. Mục đích tổ chức Ngày hội

- Tăng cường sự liên kết và trao đổi thông tin giữa các đơn vị sử dụng nhân lực và trường ĐHSP Hà Nội; tạo cơ hội cho sinh viên tìm kiếm việc làm phù hợp, đáp ứng nhu cầu của các đơn vị sử dụng nhân lực.

- Trường ĐHSP Hà Nội quảng bá với xã hội về các sản phẩm đào tạo chất lượng, phong phú với nhiều ngành đào tạo (Sư phạm và ngoài Sư phạm), nhiều hệ đào tạo (hệ cơ bản, hệ chất lượng cao, hệ dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh).

- Các đơn vị sử dụng lao động hiểu rõ hơn chương trình đào tạo và điều kiện đảm bảo chất lượng của Trường ĐHSP Hà Nội; tiếp xúc phỏng vấn trực tiếp sinh viên của Trường ĐHSP Hà Nội nhằm tuyển dụng nhân lực có chất lượng, phù hợp với nhu cầu của đơn vị mình.

 2. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: Từ 7h45 – 12h00, thứ Ba (24/4/2018).

- Địa điểm:   Hội trường 11-10, Trường ĐHSP Hà Nội,

136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

 

3. Nội dung, chương trình

Nội dung:

- Các cơ quan sử dụng lao động truyền thông về đơn vị mình và về nhu cầu, yêu cầu tuyển dụng nhân lực tốt nghiệp từ Trường ĐHSP Hà Nội.

- Trường ĐHSP Hà Nội và các khoa trong Trường truyền thông về các ngành đào tạo, các hệ đào tạo và điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

Chương trình:

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

7h45 - 8h10

Đón tiếp đại biểu

Tầng 1

Hội trường 11-10

8h10 – 8h25

Văn nghệ chào mừng

Hội trường 11-10

8h25 - 8h30

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

Hội trường 11-10

8h30– 9h30

Truyền thông tại Hội trường:

- Trường ĐHSP Hà Nội truyền thông về các ngành đào tạo, các hệ đào tạo và điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Một số đơn vị sử dụng lao động truyền thông về đơn vị mình và về nhu cầu, yêu cầu tuyển dụng nhân lực tốt nghiệp từ Trường ĐHSP Hà Nội.

Hội trường 11-10

9h30 – 12h00

Truyền thông mở:

- Các đơn vị sử dụng lao động và các Khoa đào tạo của Trường ĐHSP Hà Nội truyền thông tại khu vực đăng kí trước.

Tầng 1

Hội trường 11-10

 

4. Thành phần tham dự

- Lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng nhân lực Sư phạm và ngoài Sư phạm trong cả nước, bao gồm: các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa – Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, các trường Chuyên, các trường công lập chất lượng cao, các trường dân lập chất lượng cao, các trường tư thục có yếu tố quốc tế, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

- Lãnh đạo, giảng viên, sinh viên năm cuối của tất cả các khoa đào tạo của Trường. Lãnh đạo, giáo viên, học sinh THPT của trường THPT Chuyên Đại học sư phạm, trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành.

Mọi thông tin liên hệ và khẳng định việc tham dự Ngày hội việc làm của Trường ĐHSP Hà Nội năm 2018 xin liên hệ với bà Nguyễn Thu Hạnh - Phó Trưởng phòng CTCT-HSSV, SĐT: 0915599908, emai: hanhnt@hnue.edu.vn

 

Ban Tổ chức

Publish: 4/16/2018 - Views: 517 - Lastest update: 4/16/2018 4:27:28 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: