Tin tức - Sự kiện

Phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới

Gần 100 đại biểu từ 8 trường sư phạm chủ chốt, các trường sư phạm, đại diện các sở giáo dục các địa phương khuc vực phía Bắc, các đơn vị chức năng của Bộ GD&ĐT tham dự Hội thảo - Tập huấn "Định hướng và phát triển khung chương trình đào tạo cử nhân sư phạm dùng chung (tiểu học, THCS, THPT), tại Hà Nội (từ 15-17/5/2018).

Các chuyên gia, nhà quản lí, nhà khoa học trao đổi, đề xuất Khung chuẩn đầu ra và định hướng phát triển chương trình đào tạo các ngành khoa học giáo dục và giáo viên phổ thông.

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

GS.TS Đinh Quang Báo với bài tham luận "Phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng Chương trình giáo dục tích hợp ở trường phổ thông trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0".

 Hội thảo đã nhận được 12 báo cáo khoa học của 8 trường ĐHSP chủ chốt tham gia Chương trình ETEP, tập trung đề xuất về “Khung chuẩn đầu ra các ngành đào tạo khoa học giáo dục và giáo viên phổ thông”; “Phát triển chương trình đào tạo giáo viên phổ thông đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông mới”; “Phát triển chương trình đào tạo giáo viên phổ thông định hướng năng lực giáo dục tích hợp ở trường phổ thông trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”.
 

TS Trần Bá Trình, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nghiệp vụ sư phạm - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội trình bày vấn đề: Phát triển chương trình đào tạo giáo viên đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới.

Các ý kiến trao đổi tại Hội thảo bàn về “Sự phối hợp của các cơ quan quản lí, cơ sở giáo dục đại học, các nhà quản lí, nhà khoa học để giải quyết các vấn đề: “Đào tạo GVPT ở từng cấp học nên được tiếp cận và định hướng như thế nào? Được thực hiện theo mô hình, phương thức nào là tối ưu?

Tiểu ban sư phạm hoá học

Hội thảo sẽ thống nhất Dự thảo Khung chuẩn đầu ra các ngành đào tạo khoa học giáo dục và giáo viên phổ thông gắn với Chuẩn nghề nghiệp GVPT mới, Chương trình GD các môn học PT mới và xu thế mới về đào tạo GVPT trên thế giới. Hoạt động này giúp Bộ GD& ĐT trong thời gian tới có thể phê duyệt ban hành văn bản pháp quy về Khung chuẩn đầu ra.

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

Tranh luận sôi nổi tại tiểu ban sư phạm toán học.

Trong bối cảnh hiện nay cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra nhanh chóng và có tác động toàn cầu, hoạt động phát triển chương trình đào tạo các ngành khoa học giáo dục và giáo viên phổ thông cần đáp ứng tốt nhất Chương trình giáo dục phổ thông mới, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông cũng như đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế ngày càng cao của giáo dục phổ thông. 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Tiểu ban sư phạm địa lý

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Tiểu ban sư phạm vật lý

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi

Tiểu ban sư phạm sinh học và sư phạm KHTN

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Tiểu ban sư phạm âm nhạc và mỹ thuật

Hội thảo do Chương trình Phát triển các trường sư phạm để nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (ETEP) thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Hội thảo về vấn đề này đã được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh (10-12/5/2018), với sự tham gia của ngành giáo dục khu vực phía Nam và Tây Nguyên.

 Tin: Đặng Thị Huệ

Nguồn: http://etep.moet.gov.vn/home 

Publish: 5/18/2018 - Views: 458 - Lastest update: 5/18/2018 8:27:28 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: