Tin tức - Sự kiện

Đánh giá năng lực giảng viên thuộc phân hiệu Trường ĐHSP Hà Nội tại tỉnh Hà Nam

Từ ngày 03/7/2018 đến 04/7/2018, tại P 602, 603, 605 D2 – Trung tâm NC và PT NVSP Trường Đại học Sư pham Hà Nội đã diễn ra đợt khảo sát đánh giá năng lực cho giảng viên thuộc Phân hiệu Trường ĐHSP Hà Nội tại tỉnh Hà Nam. Đây là những giảng viên đã tham gia khoá bồi dưỡng nâng cao của Trường từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2018.

Nhằm chuẩn hoá đội ngũ giảng viên của Phân hiệu Trường ĐHSP Hà Nội tại tỉnh Hà Nam, thời gian qua, Trường ĐHSP Hà Nội đã tổ chức khoá bồi dưỡng nâng cao cho các giảng viên của Phân hiệu tại trường THCS và THPT Nguyễn Tất Thành và Trung tâm NC và PT NVSP. Sau quá trình bồi dưỡng, Nhà trường đã tổ chức khảo sát, đánh giá trực tiếp khả năng tổ chức dạy học của từng giảng viên. Kết quả đánh giá trực tiếp này sẽ được kết hợp với kết quả đánh giá hồ sơ học tập, quá trình tham gia học tập của từng giảng viên.

Các giảng viên được đánh giá theo hai tiểu ban: tiểu ban khoa học tự nhiên và tiểu ban khoa học xã hội. Mỗi giảng viên sẽ thi giảng trước hội đồng với chủ đề tự chọn nằm trong chương trình lớp 6 hoặc lớp 10. Khung tiêu chí đánh giá bao gồm giáo án đã chuẩn bị, phần thể hiện trực tiếp của giảng viên trước hội đồng và phần trả lời các câu hỏi ứng xử sư phạm khi Hội đồng đưa ra.

Dựa trên kết quả đánh giá, Trường Đại học Sư phạm sẽ đưa ra các quyết định về nhân lực để triển khai hoạt động dạy học cho năm học mới của trường phổ thông liên cấp Nguyễn Tất Thành - Hà Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh của hoạt động đánh giá năng lực giảng viên:

Giảng viên thi giảng tai hội đồng KHTN

Giảng viên thi giảng tai hội đồng KHXH

Tin bài: Ban Tổ chức

Ảnh: Đức Dũng - Trung tâm NVSP



Publish: 7/17/2018 - Views: 333 - Lastest update: 7/17/2018 10:48:31 PM
Related
Lượt truy cập
Online:
Total visit: